Training

Sales ==>
#Commerciële trainingen: Ambacht, industrie en groothandel, zakelijke dienstverle-ning, Telefoontrainingen, Bijverkoop in IT-implementatie met waardering 9.2 gemiddeld!

## een zeer geslaagd voorbeeld van een commerciële training is de toename van de omzet van een Bouwshop van een groothandel in bouwmaterialen met 1250.000 Euro in 2008, het eerste crisisjaar! Dit succes is een co-productie met een interne marketingspecialist van het concern en de externe trainer.

waardering 9.2 ==>

Invoegen PDF document Exact business school

Management ==>
Situationeel leidinggeven II ==>
Anticiperend leidinggeven ==>
Het selectie interview met STAR ==>
Het exitinterview ==>
Het forensisch interview ==>

Situationeel leidinggeven II BTD
Het grafische model situationeel leidinggeven II is verbeterd door een logischer gra-fischmodel te construeren. Daarbij zijn ook unieke concrete formats ontwikkeld voor de gesprekstechnieken in stijl 1, stijl 2 en stijl 3. De nieuwe titel is # Anticiperend Leidinggeven ,

## Anticiperend leidinggeven
, een verbeterde versie van situationeel leidinggeven. De innovatie bestaat uit nieuwe grafische modellen en en concrete gespreksmodellen.Voor de gespreksvoe-ring in stijl 3 is OctoQuest ontwikkeld, voor stijl 2 zijn 8 zelfonthullingen met een jacadans ontwikkeld en in stijl 1 feedbackdwang en de meervoudige ik-boodschap.

Voor een branche organisatie in betonmortel sector is een combinatie van commer-ciële training en managementtraining ontwikkeld en uitgevoerd. Deze training is be-stemd voor bedrijfleiders en directeuren van betonmortelcentrales.

Het selectie interview
Gedragsgericht interviewen met het STAR model. Hoe ontlok je aan de candidaat de beschrijving van zijn concrete interventies in zijn uitvoerende rol.

Het exit interview
Maak gebruik van de waardevolle en oprechte feedback van de medewerker die ver-trekt.

Het forensich interview
# Advocatuur==>
## Een geslaagd voorbeeld van een maatwerktraining is een training voor advoca-ten in het voeren van een forensich interview. De nadruk in de training ligt op het verhoren van de getuigen van de tegenpartij in de rechtszaal.

# Bedrijfsrecherchebureau==>
## Voor een bedrijfsrecherchebureau is een vehoormethode ontworpen op basis van non verbale inzichten m..b.t. zich herinneren of een beschrijving construeren. Een belangrijk element is het herkennen van het nonverbale verschil in zichtbaar gedrag bij “herinneren van de waarheid” of het “construeren” van een waarheid”.