Wolf Lejeune is de creator van OctoQuest. In een circulairproces wordt het vraagstuk en de weg naar de oplossing grondig verkend en gevonden. En wel op een wijze die leidt tot gemotiveerde actiebereidheid en actief handelen. OctoQuest kent slecht 3 uitsluitingen. OctoQuest leidt tot duurzaam veranderen. OctoQuest is op basis van meer dan 20 jaar grondig veldonderzoek en literatuurstudie gebaseerd. Wat heel bijzonder is dat de samenvatting (spiekbriefje) van OctoQuest op één A-viertje past.