Met de Wicked Inzicht methode

Coachen met de Wicked Inzicht methode omvat het samenvoegen van meerdere methoden. Voorbeelden zijn de combinatie van ZKM, OctoQuest en Burnoutherstel of een combinatie van OctoQuest, semantisch herkaderen van Rol- specifieke inter- en intra presoonlijke- rolgebonden- conflicten en het verwerven van situatief gewenst rol-specifiek gedrag.

Een sterk voorbeeld is burnoutherstel in minder dan 7 weken. Deze casus is zeer uitgebreid beschreven in een casestudy. Hier is gebruik gemaakt van ZKM statistiek, OctoQuest, semantisch herkaderen en kennisoverdracht. Deze Persoon en zijn carrière ontwikkeling is meerdere jaren gevolgd ook in vervolgonderzoeken. Casus speelt bij een internationale machinebouwer
Creator van Wicked Inzicht is Wolf Lejeune.