Met de OctoQuest methode

Coachen met de OctoQuest Methode bestaat uit een lineair en iteratief proces waarin eerst de context in de vorm van het contrast van een ongewenste en gewenste situatie grondig wordt verkend. Daarna wordt een successvolle aanpak en de bezetting van de betrokkenen grondig verkend. Zo ontstaat een werkbaar plan van afloop dat gemotiveerd gedragen wordt.
Creator van OctoQuest is Wolf Lejeune.