Burnoutherstel met de Chonical Stress Reversal aanpak legt bloot in welke mate chronische verstoring van het hormonale evenwicht plaats gevonden heeft. Op ba-sis van dit inzicht kan een weg naar herstel geconstrueerd worden. Aanvullende coaching is er op gericht de levenststijl te veranderen en daarmee een herhaling van een burnout te voorkomen. Een verandering van levensstijl verlangt vaak het herzien van eigen overtuigingen. Dat is de reden dat een ZKM onderzoek en CSR zich goed laat combineren. Een geslaagd #voorbeeld ==>:

## is een sevicecoördinator die als gevolg van een reorganisatie in twee maanden doordraait. In deze korte aanlooptijd is de mate van structurele verstoring van het hormonale evenwicht nog beperkt. In een proces van verrijkt zelfonderzoek (ZKM), 36 contacturen en intensief contact met zijn manager kan de man de 7e week na zijn ziekmelding zijn werkzaamheden succesvol hervatten. Dit herstelproces is zeer uitvoerig gedocumenteerd en heeft ook geleid tot een innovatie in de toepassing van het zelfonderzoek. Het zelfonderzoek is in deze toepassing uitgebreid met spe-ciale waardegebieden:”best practices”, “evidence based practices” en vuistregels. In deze verrijkte vorm van zelfonderzoek komen zelfinzicht, assessment, indentifice-ren van belemmerende overtuigingen en het bevrijden van stimulerende overtui-gingen samen en borgen zij een duurzame verandering in gedrag en overtuigingen.