Coaching

Coachen kan op individueel verzoek van de coachee of op verzoek van de lei-dinggevende van de medewerker.

Bij het invullen van het coachingsproces levert Amkat maatwerk. Bij de invulling kan o.m. gebruik gemaakt worden van OctoQuest, de ZelfKonfrontatie Methode of WickedInzicht

”Meer+?”