Recherchebureau

Voor een recherchebureau is verhoorrmethode ontwikkeld die gebruik maakt van oogbewegingen om ”herinneringen” te scheiden van “constructies”

Fraude in het MKB

Een ondernemer in het MKB is ondersteund bij het zelfstandig voeren van het fraudeverhoor. Hiervoor is een apart script ontwikkeld dat direct geleid heeft tot een bekentenis.

Verhoren in de rechtszaal

Een groep advocaten is getraind in het succesvol verhoren van de getuigen van de tegenpartij in de rechtzaal.