Gespecialiseerd bureau splitsen

Op verzoek van de raad van toezicht raak ik betrokken bij het splitsen van een gespecialiseerd marketingbureau. Deze casus is beschreven in de Narrator, vakblad voor ZKM consultants.

De ''warme'' en ''koude'' kant

Binnen een familiebedrijf is spanning ontstaan tussen de “warme” en de “koude” kant. De koude kant vraagt mij om te bemiddelen. In een lang begeleidingsproces vinden partijen onder begeleiding de ruimte om zakelijke en persoonlijke relaties te herschikken. De zakelijke kant wordt losser gemaakt en dat bied ruimte om de betrekkingsksant weer aan te halen.

Accountants

Bij een bedrijfssplitsing werk ik intensief samen met de accountants van de betrokkenen. Deze samenwerking leidt tot nieuwe inzichten die een splitsing bevorderen of afremmen.