Service

De servicepagina bevat (voor u wellicht) nuttige informatie. Deze informatie omvat weetjes, innovaties, best practices evidence base practices, vuistregels en meer.

Mikrofroon informatie en telefoongesprekken opnemen

Externe mikrofoons gebruik ik al meer dan 30 jaar. Veelal bij het opnemen van rollenspelen in trainingen, interviews, therapiesessies en ook vergaderingen. De opname apparatuur bestaat uit camera’s, camcorders, cassetterecorders en videorecorders.

Vaak heb ik ook een telefoonhoorn als mikrofoon gebruikt. Dit deed ik bij opnames van gesimuleerde telefoongesprekken. Voor de simulatie gebruikte ik een netlijnsimulator/minicentrale. Bij veel fullsize camcorders mengde ik een electronische hondenfluit in het telefoonsignaal. Met dit hondenfluitsignaal hield ik de dynamic noice limiter van de recorder voor de gek. Zonder deze hondefluit in het telefoonsignaal onstaat bij een stilte op de lijn een zware 50Hz brom. Deze brom is zeer storend bij het luisteren naar het opgenomen telefoongesprek.

Voor meldkamer trainingen bij een taxicemtrale  heb ik eem mobilofoon simulatie gebouwd. Later voor training van meldkamermedewerkers bij Politie, Bandweer en beveiliging heb ik een simulatie ontwikkeld van een meldkamerpaneel met twee telefoons, vier inkomende mobilofoons of portofoons en een alarmflitslicht. Hiermee zoijn levensechte praktijk simulaties gerealiseerd.

Als topprestatie beschouw ik de bouw van een simulatie voor de training van de medewerkers van telefoonzaal internationale handverbindingen (ITF ASD). In een hotel werd levensecht getraind met een volledig werkende simulatie van de afwikkeling van het internationale telefoonvcerkeer. Pikant detail deze simulatie heb ik tijdens een kerstreces gebouwd.

Bovenstaande moeite neem ik omdat ik houd van levensechte simulaties in trainingen. Levensechte simulatie levert de trainees het meeste rendement op en bevordert de betrokkenheid in het leerproces.

Al vroeg bouwde ik met Sennheiser mikrofoon trafo’s een interface tussen een telefoonsignaal en een recorder. Met de komst van Retell ben ik daarmee opgehouden. Het Retell 157 signaal is superieur aan wat ik eerder ontwikkeld heb.

Retell 157:

https://www.amazon.co.uk/retell-157-RETELL-PLAY-CONNECTOR/dp/B004KRMJO4/ref=pd_lpo_sbs_107_img_0/259-7625936-8673506?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=DFWVRJ71HQQMAVACH6QB"psc=1 HYPERLINK

Het mikrofoonsnoer van de Retell 157 heb ik verlengd i.v.m. opnames van rollenspelen met een camcorder. Meestal heb ik nog een aantal Retell 157 liggen.

Voor opnames van van gesprekken met mobieltjes is ook mooi materiaal verkrijgbaar bij o.m. Olympus, Philips e,a,:

Olympus:   https://www.olympus.nl/site/nl/a/audio_accessories/accessories_audio_recording/microphones_3/tp_8/index.html

 

Philips: https://www.dictation.philips.com/nl/producten/transcriptie-accessories/microfoon-voor-telefoonbeantwoording-lfh9162/

Meestal heb ik wat in voorraad, interesse? Mail dan naar wolf.lejeune@upcmail.nl

-0-

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenfluitje

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Camcorder

https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Noise_Limiter

Iphone Ipad accessoires

Recent Nieuws van Rode een mikrofoon voor Ipad en Iphone

http://www.rode.com/videomicme

https://www.youtube.com/watch?v=y7OIUC6Y2-o

https://www.youtube.com/watch?v=GNqfdHUxvwM

 

 

https://www.apple.com/nl/shop/product/HLY12ZM/A/r%C3%B8de-microphones-videomicro-mobile-kit

 

 

Grensvlak microfoons

 

beneden € 100 koop je al een bruikbare

Grensvlak microfoon.

 

Het nadeel is dat deze vaak door een knoopcel gevoed worden. als je een beetje handig bent kun je ook een externe battery in een houder koppelen. Dat is vooral handig als je de mikrofoon vaak gebruikt

Professionele grensvlak microfoons kan ik leveren en wel in twee uitvoeringen: nierpatroon of omnidirectioneel patroon.

Voorgaande mikrofoons hebben een phantoomvoeding nodig.

Ook kun je in overleg een mikrofoon testen op bruikbaarheid.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grensvlakmicrofoon

https://nl.wikipedia.org/wiki/Richtingskarakteristiek

https://www.dpamicrophones.com/mic-university/directional-vs-omnidirectional-microphones

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fantoomvoeding

-0-

acces cues in een forensisch interview

Het begrip acces cues leg ik hier uit als een verzameling signalen van lichaamstaal die toegang geven tot de wijze waarop de geïnterviewde zich zaken herinnert of de herinnering doelgericht (re)construeert.

Voor een gerenomeerd bedrijfs recherge bureau heb ik een speciale training forensisch interview ontwikkeld. De doelstelling is de forensich interviewer vertrouwt te maken met het ondersheid van een aantwoord op basis van een ( authentieke) herinnering of op basis van een “geconstrueerde herinnering”.

NB Een leugen is per definitie geconstrueerd. Een geconstueerde herinnering kan een leugen zijn.  Let op het woord “kan”! een geconstrueert antwoord is niet per se een leugen. De lichaamstaal vormt een indicatie dat het antwoord een leugen zou kunnen zijn. Beschouw het nonverbale geconstrueerde  signaal als een uitnodiging om grondig door te vragen.

Acces cues zijn o.m. oogbewegingen die bij linkshandigen of rechthandigen “herinneringen” of “constructies” indiceren.

Voorbeeld   De ondervrager vraagt in het forensisch interview waar de verdachte gistermiddag  om 15.00 uur was.

De lichaamstaal van de ondervraagde indiceert een herinnering (in dit geval aan een ontmoeting achter een “raam” tegenover de Oude Kerk. Direct na deze herinnering volgt een “constructie”  die in de lichaamstaal zichtbaar is en de verbale uiting die volgt is” Ik (be)zocht “de Oude Kerk” op de  Oudezijds Voorburgwal.

En ik verzeker u uit eigen ervaring, deze kerk en de vooral de kunst in de toren van deze kerk is zeker de moeite van een bezoek waard. U zult verrast zijn door de kunst! En tegenover de deur aan de andre kant van de straat is een raam.

-0-

Gerealiseerde vernieuwingen

 

Een nieuwe grafische schil voor het model situationeel leidinggeven en nieuwe formats voor de interventies.

Ik heb deelgenomen aan een train de trainer voor het geven van trainingen situationeel leidinggeven. Deze trainingen heb ik o.m. gegeven op de HTS in Alkmaar en bij de VOBN.

In mijn vak- uitoefening ben ik zo af en toe een “Willy Wortel”. Ik beschouw me dan ook als een (intelectueel) ambachtsman die graag zinvolle vernieuwingen realiseert.  De vernieuwingen van situationeel leidinggeven zijn o.m.:

een nieuwe grafische schil voor de vier stijlen en de vier ontwikkelingsniveaus, een apart format voor stijl 3, een apart format voor stijl 2 en feedback dwang voor stijl 1.  Belangrijke elementen van deze vernieuwingen zijn samengevat in een Power Point presentatie. U kunt dit downloaden

Stijl 3 een concreet format met 8 vragen en enige hulpinterventies. Bij ontwikkelingsniveau3 stelt de leidingevende aan de medewerker  8 samenhangende vragen in een lineair en circulair proces. In dit proces wordt de medewerker gestimuleerd zijn aarzelingen te onderzoeken en een keus te maken tussen vragen om een herinstructie of zichzelf bij elkaar te rapen en zijn verantwoordelijkheid te (her)nemen.

Stijl 2 een concreet format met 8 zelfonthullingen en een ja-cadans Bij ontwikkerlingsniveau 2 ontwijkt de medewerker zijn leidinggevende, klaagt elders en houdt daarbij anderen van het werk. De samenhangende interventies van de leidinggevende bestaan uit 8 elkaar opvolgende zelfonthullingen van de leidingevende. Na elke zelfonthulling stelt de leidingegevnede een gesloten vraag. Zo ontstaat de ja-cadans. Deze verzameling van samenhangende zelfonthullingen en gesloten vragen stimuleren de medewerker om  zich te bewegen in de richting van ontwikkelingsniveau 3 of terug te bewegen in de richting van ontwikkelingsnveau 1 en herinstructie te “vragen”.

Sijl 1 een concreet format om te controleren in hoeverre de medewerker een ontvangen instructie ook echt begrepen heeft. Deze interventie noem ik “feedbackdwang”.  Na een instructie sluit de leidingegevnde af met de volgende interventie: “Naam van de medewerker”, wil jij eens in eigen woorden deze instructie verwoorden, zo kan ik controleren in hoeverre ik mij duidelijk uitgedrukt heb.

NB Deze vorm van instructie beoogt de medewerker vrij te houden van frustratie. Frustratie blokkeert vermogen om te leren.

++> download menu met opvragen van gegevens en afgeven van een verklaring voor eigen gebruik.

Met eigen gebruik wordt hier bedoelt gebruik in uw rol als leidinggevende. Oneigenlijk eigen gebruik is mety dit materiaal trainen of doceren.

-0-

Exploreer modellen, gespreksmodellen om een vraagstuk methodisch te verkennen

 

Op basis van veel ervaring als trainer, consultant en opleider heb ik een aantal modellen ontwikkeld om problemen en de oplossing voor dat probleem te verkennen.

In dit ontwikkelproces heb ik gebruik gemaakt van veel verschillende disciplines, veldonderzoek en literatuuronderzoek. Verworven inzichten heb ik ook op praktische bruikbaarheid getoetst.

In dit document verwerft u inzicht in enige kenmerken een voordelen van deze exploratief onderzoek formats.

Je treft de volgende titels aan: pelaanpak, starB, OctoQuest

 

de pel aanpak

De pelaanpak is een interview model waarmee de interviewer heel snel en methodisch weerstand onderzoekt. De volgende elementen worden in samenhang verkend: een verschil van inzicht in prioriteit, een verschil tussen rolopvatting en rolverwachting/ rolconflict , een relationele barriere, rolgebonden onoverbrugbare belangentegenstellingen en persoonsgebonden belangentegenstellingen. De clou in deze pelaanpak is de volgorde waarin deze conflicterende aspecten methodisch verkend worden en ook de wijze van vraagstelling.

Is je interesse gewekt laat me dat dan even weten > menu

 

het star model

De letters van het starmodel staan voor situatie, taak, aanpak en resultaat.

Deze aanpak wordt veel gebruikt in selectieprocessen en ook sollicitatietrainingen.

Het star model heb ik verrijkt met de B van betrokkenheid. een betrokkenheid bij elk S.T,A,R-aspect.

Later heb ik star verder uitgewerkt in OctoQuest

Is je interesse gewekt laat me dat dan even weten

https://www.google.nl/search?q=star+model&oq=star+model&aqs=chrome..69i57j0l5.7842j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

OctoQuest

De OctoQuest methodiek bestaat in de kern uit twee keer vier vragen in een lineair- en loop- proces en een paar exclusieve ondersteunende interventies. De Engelse subtitel is Solution focused interview.

Vier vragen verkennen de context en de beleving van deze context. Vier vragen verkennen de rolbezetting in een geprojecteerde aanpak, het beoogde resultaat en het belang van dit resultaat en de toename van energie in dit verkennend proces. Eeen toename van energie in dit proces is een indicatie voor een gedragen aanpak met rolspecifiek toegenomen zelfvertrouwen.

De interviewer biedt een aantal sjablonen/formats aan en handhaaft deze in het interviewproces. De ervaring leert dat OctoQuest bijna altijd leidt tot vereikte inzichten, een aangepaste en haalbare ambitie binnen “eigen controle”, een resutaatgerichte en ook gedragen aanpak of en dat zelden de start van een onafwendbaar rouwproces dat eindelijk omarmd wordt.

De werking van de OctoQuest methodiek is bewezen in de volgende toepassingen: coaching, verkoop van ontastbare diensten, in stijl 3 van Situationaal leidinggeven II, intervisie, mediation en een variant van de tweekolommen methode.

Bij de Exact Business School werd een programma gebaseerd op OctoQuest gewaardeerd met een gemiddelde van 9.2!

OctoQuest is gebaseerd op grondig veld- en literatuuronderzoek. Dit veldonderzoek vondt voor een deel ook plaats met controle groepen.

Is je interesse gewekt laat me dat dan even weten > menu

Exact Business School +> een document