• Training leidingeven per mobilofoon voor taxicentralisten
  • Training STAR interviewmodel voor leidinggevenden
  • Training Anticiperend Leidinggeven