• Leidinggeven
  • Ontwikkelen van de Topstructuur van het familiebedrijf