Het schrijven van een rolspecifiek script

Voor het schrijven van rol speciefieke scripts heb ik een tool ontwikkeld. Deze tool bestaat uit ondermeer:
1- het beïnvloedingsmodel van Berlew: 3 energievormen, 6 hoofdstijlen en 17 gedragsvormen
2- klant-ego-centreren
3- de vijfslag: vijf voorspelbare reacties op een vraag of argument in een cascade vorm. Met deze mix kan anticiperend elke reactie van een tegenspeler bedacht worden. dan is het mogelijk om te anticiperen op deze geprojecteerde (re)acties. Deze tool is bruikbaar bij leidingegeven en in een sales omgeving.

Een bekentenis ontlokken

Voor het ontlokken van een bekentenis bij een fraudeverhoor zijn aparte interventies ontwikkeld: het bekennen van een bijzaak als aanloop tot het bekennen van een hoofdzaak.

In een vroeg stadium onheil afwenden

Specifieke scriptelementen gebruik ik ook bij het redigeren van belangrijke brieven waar de frustratie en verwijten van afspatten. Deze aanpak leidde tot een doorbraak in een impasse.