Accountantsbureau x

Een groep accountants nodigt mij uit om met hen de topstructuur te herzien. Met hen heb ik de mot onderzocht en ook het integratieve potentieel verkend. In dit proces heb ik gebruik gemaakt van een mix van een pinwandsessie en interviews onder mijn regime begeleid met Octoquest. Dit proces heeft geleid tot een beweging van 9 directeuren naar een dagelijks bestuur van 3 directeuren.

Accountantsbureau y

In een begeleid proces heb ik met hen onderzocht welke waarde een bindende en welke waarden een scheidende werking hebben. Dit proces heeft initieel tot een toenadering geleid en op termijn tot vertrek van een van hen.