Organisatieontwikkeling

# Organisatieontwikkeling ==>

## Hieronder treft u enige voorbeelden aan van geslaagde organisatieont wikkeltrajecten:# accountancy, # advocatuur en in het # onderwijs.

# accountancy ==>
# advocatuur ==>
# onderwijs ==>

## Accountancy ==>
Voor een aantal accountantsbureaus is een programma voor de ontwikkeling van de topstructuur ontwikkeld en uitgevoerd. Een voorbeeld is het proces van beheersbaar houden van de groei door het formeren van een nieuwe topstructuur met behoud van draagvlak van alle partners. Een proces van 9 leidingnemende partners naar 3 leidinggevende partners. # Hier==>

## Hier zijn in twee dagen de volgende interventievormen afwisselend gebruikt: De Pinwandmethode of Metaplanmethode afgewisseld met diepte interviews met OctQuest.==>

## Advocatuur ==>
Op verzoek van twee firmanten is in een Pinwandsessie met de firmanten en de medewerkers het hele klantencontact doorgelicht. Suboptimalisaties zijn geïdentifi-ceerd en tegelijkertijd zijn gedragsalternatieven bedacht en concreet in scene ge-zet. Op basis van deze inzichten zijn nieuwe procedures ontwikkeld die meer klant-gericht zijn en een klantgerichte houding onderhouden.

## Onderwijs ==>
Op verzoek van de nieuwe bestuurder coach en train ik drie directeuren en de be-stuurssecretaris. De volgende trap is het trainen van leidinggevende docenten en vakspecialisten in de brede toepassing van # OctoQuest ==>{ de tekst van Vught} Incidenteel worden jonge docenten gecoachet en getraind in klassenmanagement. Ook hier is OctoQuest een belangrijk element in de vorming van attitude en ge-drag.