Met schrijf coaching

In een crissituatie wordt bij deze vorm van schrijfcoaching vorm en inhoud van een belangrijke brief zo bewerkt dat de negatieve lading, de verwijten en de oordelen bewerkt worden. Zo ontstaat een brief waarin gedeelde belangen, respect voor de lezer en gerechtvaardigde wensen verwoord zijn. Een case study met een zeer geslaagd voorbeeld is op basis van een gemotiveerde aanvraag beschikbaar. Mits de coachee toestemming verleent.