Met de Zelf Konfrontatie Methode

Coaching met de ZKM onderscheidt zich van andere coachingsmethode door het gebruik van satistiek. Positieve, negatieve en ambivalente correlaties geven inzicht in de richting van bewegen en het latente en actuele draagvlak voor het dragen van dit veranderen. Later is deze methode ook hernoemd als ZelfKennisMethode.

Kennis en ervaring met de ZKM-methodieken heeft mij geinsprieerd om nieuwe methodieken te ontwikkelen, o.m.: OctoQuest, Wicked Inzicht en Semantisch Reframen