Bij een burnoutherstel vraag wordt met een vragen lijst geïnventariseerd wat de aard en de mate van de verstoring van het hormonale evenwicht is als gevolg van langdurige (dis) stress. Op basis van deze inzichten wordt een herstelpad geformuleerd. Dit pad kan bestaan uit verschillende elementen. Voorbeelden zijn inventariseren en evalueren van procedures, stroomschema’s maken en werkprocessen herschikken.